Om os

Marie Fink

Mit navn er Marie Fink og jeg har været ansat i Global House siden august 2013. Jeg er ansat som koordinator for Global House.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har et sammensat pædagogisk diplomuddannelse, hvor jeg bl.a. har haft fokus på netværksledelse, internationalisering, faglig vejledning og projektledelse.

Det er min opgave at udvikle, koordinere og evaluere indsatser og projekter i tæt samarbejde med undervisere på folkeskolerne, daginstitutioner og øvrige uddannelsesinstitutioner i Sønderborg kommune.

 

My name is Marie Fink and I have been employed at Global House since August 2013. I am employed as coodinator at Global House.

I am a certified teacher.

I develop, coordinate and evaluate initiatives and projects in close collaboration with educators within the Schools, Day Care Centres and additional FE insitutions within Sønderborg district council.

 

Mein Name ist Marie Fink. Ich bin seit August 2013 bei Global House tätig. Ich bin angestellt als Koordinator für Global House. 

Es ist meine Aufgabe, Maßnahmen und Projekte in enger Zusammenarbeit mit den Ausbildern an den Schulen, in Tagesstätten und in den übrigen Ausbildungsinstitutionen in Sønderborg zu entwickeln, zu koordinieren und zu evaluieren.  


Charlotte Duun

Mit navn er Charlotte M. Duun, og jeg har været ansat i Global House siden august 2013. Jeg er ansat som faglig vejleder og sproglærer.

 Jeg er uddannet folkeskolelærer med mere end 15 års erfaring, primært i udskolingen. Jeg har et pædagogisk diplom i Internationalisering i folkeskolen og i Faglig vejledning. Derudover er jeg ved at færdiggøre min uddannelse som engelskvejleder.

Mine ansvarsområder i Global House er engelsk, linjer med internationalt fokus og derudover har jeg fokus på den internationale dimension på mellemtrin og udskolingen.

Min væsentligste arbejdsopgave er at samarbejde med lærerne på kommunens folkeskoler.

 

My name is Charlotte M. Duun and I have been employed at Global House since August 2013. I am employed as educational counsellor and language teacher.

I am a certified teacher with more than 15 years of experience and hold a diploma in Internalization within Schools and Educational Counselor. Besides that I am about to finish my education as English counsellor.

My areas of responsibilities are English, class with an international focus and implementation of the international aspect in all subjects at upper primary and lower secondary schools.

My most important task is to co-operate with the teachers at the municipality’s schools.

Mein Name ist Charlotte M. Duun. Ich bin seit August 2013 bei Global House angestellt. Ich bin angestellt als Fachberaterin und Sprachlehrerin.

____________________________________________________________________________________________

Kerstin Lehmann

Mit navn er Kerstin Lehmann og jeg har været ansat i Global House siden august 2018.

Jeg er uddannet folkeskolelærer og har taget uddannelser i kommunikation og projektledelse. Jeg har undervist på højskole og sprogskoler. 

Mine ansvarsområder er tyskfaget og at koordinere dansk som andetsprog.

My name is Kerstin Lehmann and I have been employed at Global House since August 2018.

I am a certified teacher and have taken courses in communication and project facilitation. I have taught at a Danish folk high school and at language schools.

My areas of responsibilities are German and coordinating Danish as a Second Language.

Mein Name ist Kerstin Lehmann und ich bin seit August 2018 bei Global House angestellt.

Ich bin ausgebildete Lehrerin und habe auch Kurse in Kommunikation und Projektleitung belegt. Ich habe an einer Dänischen Volkshochschule und an Sprachenschulen unterrichtet.

Es ist meine Hauptaufgaben, die Fächer Deutsch und Dänisch als Zweitsprache zu koordinieren.

 

Indlæser...

Seneste tweet fra

@globalhouseDK

Folkene bag

Om os

Materiale

Nyheder

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

M: 27 900 111

> Skriv til os