Kurser

Engelsk fagudvalg og fagteams

I Global House vil vi gerne komme ud på jeres skole, i jeres fagudvalg, i årgangsteams og give inspiration og sparring til fagdidaktiske diskussioner og tiltag i jeres sprogundervisning.

Varighed og indhold aftaler vi i samarbejde med jer.

Nedenstående er oplistet nogle af de workshops, som har været udbudt de senere år. Det er tænkt som inspiration til jer. 

Indskoling og mellemtrin:

Tidligere skriftsprog i engelsk undervisningen

Mellemtrin og udskoling:

Stilladsering af læsning

Moving about in English

How to become a better writer

Undervisningsdifferentiering

Varighed

Aftales nærmere

Er der spørgsmål eller ønsker I at booke forløbet så skriv eller ring til til Charlotte Duun eller Kerstin Lehmann: chdu@sonderborg.dk / 27900120 - kele@sonderborg.dk / 20900129

TIDLIG SKRIFTSPROG I ENGELSKUNDERVISNINGEN

Beskrivelse

Hvad er chunks, og hvordan kan man ved hjælp af chunks give enkelte beretninger om egen hverdag? Hvordan er en sætning opbygget? Der vil være konkrete eksempler på brug af chunks og øvelser til at demonstrere, hvilke ordklasser en simpel sætning er bygget op af.

Målgruppe: Indskolingslærere 

Varighed: 1-1½ time 

MOVING ABOUT IN ENGLISH

Beskrivelse

Hvad er bevægelse? Hvordan arbejder man med mål og bevægelse? Der vil være konkrete øvelser til at sammenkoble bevægelse og fagfagligt tema, som kan bruges i egen undervisning.

Målgruppe: mellemtrinslærere og udskolingslærere

Varighed: 1-1½ time

UNDERVISNINGS- DIFFERENTIERING I ENGELSK 

Beskrivelse

Workshoppen vil indeholde en del øvelser til brug i egen undervisning og til at skabe rum til refleksion for, hvordan man kan skabe et miljø i klassen, der gør at man får alle med. Workshoppen vil blive tilrettelagt således, at der vil være tid til sammen at perspektivere til egen undervisning.

Målgruppe: mellemtrinslærere og udskolingslærere

Varighed: 1-1½ time

PROGRESSION I ENGELSK

Beskrivelse

Hvordan er progressionen i FFM? Hvilke konkrete færdigheder er bag de enkelte FFM? Workshoppen er en proces, som giver mulighed for, at engelsklærerne på tværs af skolen kan diskutere, hvad man forventer på de forskellige klassetrin, for derigennem at skabe en rød tråd i engelskundervisningen fra 1.-9. klasse.

Målgruppe: mellemtrinslærere og udskolingslærere

Varighed: 1½-2 timer

STILLADSERING AF LÆSNING I ENGELSKUNDERVISNINGEN

Beskrivelse

Hvad er stilladsering? Hvad betyder det egentlig at læse? Hvordan understøtter læreren før-, under- og efteraktiviteter læseforståelsen? På workshoppen vil der være konkrete eksempler på stiladseringsopgaver; før-, under- og efterlæsning. Disser opgaver kan bruges i egen undervisning.

Målgruppe: mellemtrinslærere og udskolingslærere

Varighed: 1-1½ time

HOW TO BECOME A BETTER WRITER

Beskrivelse

How to make a summery? How to write an article? I workshoppen vil der være eksempler på, hvordan eleverne i selve skriveprocessen kan strukturere deres tanker, blive bevidste om opbygning af deres skriftlige arbejde, og hvordan de kan give og modtage respons. Disse eksempler kan anvendes i egen undervisning.

Målgruppe: mellemtrinslærere og udskolingslærere

Varighed: 1-1½ time

Del siden

Indlæser...

Seneste tweet fra

@globalhouseDK

Folkene bag

Om os

Materiale

Nyheder

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

M: 27 900 111

> Skriv til os