Kurser

For lærere med fokus på engelsk

Bestil til når det passer jer!

Nedenstående tilbud kan bookes direkte ved Charlotte Duun chdu@sonderborg.dk / 27900120

TIDLIG SKRIFTSPROG I ENGELSKUNDERVISNINGEN

Beskrivelse

Hvad er chunks, og hvordan kan man ved hjælp af chunks give enkelte beretninger om egen hverdag? Hvordan er en sætning opbygget? Der vil være konkrete eksempler på brug af chunks og øvelser til at demonstrere, hvilke ordklasser en simpel sætning er bygget op af.

Varighed

1-1½ time 

MOVING ABOUT IN ENGLISH

Beskrivelse

Hvad er bevægelse? Hvordan arbejder man med mål og bevægelse? Der vil være konkrete øvelser til at sammenkoble bevægelse og fagfagligt tema, som kan bruges i egen undervisning.

Varighed

1-1½ time

UNDERVISNINGS- DIFFERENTIERING I ENGELSK 

Beskrivelse

Workshoppen vil indeholde en del øvelser til brug i egen undervisning og til at skabe rum til refleksion for, hvordan man kan skabe et miljø i klassen, der gør at man får alle med. Workshoppen vil blive tilrettelagt således, at der vil være tid til sammen at perspektivere til egen undervisning.

Varighed

1-1½ time

PROGRESSION I ENGELSK

Beskrivelse

Hvordan er progressionen i FFM? Hvilke konkrete færdigheder er bag de enkelte FFM? Workshoppen er en proces, som giver mulighed for, at engelsklærerne på tværs af skolen kan diskutere, hvad man forventer på de forskellige klassetrin, for derigennem at skabe en rød tråd i engelskundervisningen fra 1.-9. klasse.

Varighed

1½-2 timer

STILLADSERING AF LÆSNING I ENGELSKUNDERVISNINGEN

Beskrivelse

Hvad er stilladsering? Hvad betyder det egentlig at læse? Hvordan understøtter læreren før-, under- og efteraktiviteter læseforståelsen? På workshoppen vil der være konkrete eksempler på stiladseringsopgaver; før-, under- og efterlæsning. Disser opgaver kan bruges i egen undervisning.

Varighed

1-1½ time

HOW TO BECOME A BETTER WRITER

Beskrivelse

How to make a summery? How to write an article? I workshoppen vil der være eksempler på, hvordan eleverne i selve skriveprocessen kan strukturere deres tanker, blive bevidste om opbygning af deres skriftlige arbejde, og hvordan de kan give og modtage respons. Disse eksempler kan anvendes i egen undervisning.

Varighed

1-1½ time

Del siden

Indlæser...

Seneste tweet fra

@globalhouseDK

Folkene bag

Om os

Vil du vide mere

Kontaktpersoner

Jyllandsgade 36
6400 Sønderborg

M: 27 900 111

> Skriv til os